iko

Zadanie 8

Napisz program, który przelicza czas podany w sekundach na zapis uwzględniający godziny, minuty oraz sekundy. Program zadziała dla s większego od 0.
Przykład: dla s = 4000 wynikiem powinien być ciąg znaków : 1g6m40s

podaj ilość sekund s =