iko

Zadanie 10

Autor: Damian Kłos

Napisz program, który dla danego x będącego liczbą rzeczywistą oblicza wartość wyrażenia

wyrażenie