iko

Zadanie 24

Napisz program, który dla podanego promienia kuli oblicza jej pole powierzchni i objętość.