iko

Zadanie 41

Napisz program, który dla stałej haslo=’Jagoda’ sprawdza czy wprowadzony z klawiatury ciąg znaków jest zgodny z hasłem.

podaj hasło: =