iko

Zadanie 42

Dane są dwie różne liczby całkowite.
Napisz program który:
sprawdza czy podane dwie liczby całkowite są parzyste i tylko w tym przypadku wypisuje większą z nich. W przypadku podania liczby nieparzystej wypisuje która to liczba lub liczby.
Wejście
Na wejściu dwie różne liczby całkowite.
Wyjście
Na wyjściu większa z nich jeśli obie są parzyste lub ta liczba lub liczby jeśli są nieparzyste.
Przykład 1
4 8
8
Przykład 2
3 4
3
Przykład 3
1 7
1
7

podaj liczbę a: = podaj liczbę b: =