iko

Zadanie 45

Napisz program, który dla trzech liczb C>=B>=A>0 sprawdza jaki tworzą one trójkąt (równoboczny, równoramienny, prostokątny czy żaden z powyższych).

podaj A: podaj B: podaj C: