iko

Zadanie 75 (rozwiązanie rekurencyjne)

Napisz program, który dla danej liczby całkowitej n wypisuje wyrazy ciągu Fibonacciego według zależności

funkcja Fibonacci

Dla n=20 program powinien wypisać: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765