iko

Zadanie 78

Napisz program, który odczytuje dwie wartości będące dużymi literami alfabetu angielskiego i wypisuje litery od pierwszej do drugiej.

podaj pierwszy znak (A-Z): podaj drugi znak (A-Z):