iko

Zadanie 83

Napisz program, który dla podanej liczby całkowitej A oznaczającej ilość znaków w wierszu wyświetla następujący blok znaków.

          Przykład:
          A=5
          10000
          01000
          00100
          00010
          00001
        
podaj A: