iko

Zadanie 85

Napisz program, który dla trzech liczb całkowitym n, min, max wyświetla n liczb pseudolosowych z zakresu <min, max>.

podaj n: podaj min: podaj max: