iko

Zadanie 86

Napisz program, który dla podanej liczby całkowitej a losuje a liczb w zakresie <1, 9>.i wyświetla je na ekranie w postaci: liczba i liczba znaków ‘|’.

        Przykład a=5
        Wylosowane liczby: 5 3 6 3 1
        5|||||
        3|||
        6||||||
        3|||
        1|
      
podaj a: