iko

Zadanie 89

Napisz program, który dla podanej liczby całkowitej N oblicza N kolejnych potęg dwójki.

podaj N: