iko

Zadanie 90

Napisz program, który dla podanej wartości zmiennej n i k wyświetla wszystkie liczby z przedziału <1, n> podzielne przez k.

podaj n: podaj k: