Photo by Kumpan Electric on Unsplash

Photo by Kumpan Electric on Unsplash

Rysunek techniczny

Na stronie znajdują się zadania do wykorzystania na zajęciach rysunku oraz prezentacje i odsyłacze do materiałów dostępnych w Internecie poświęconych tematyce zapisu konstrukcji. Niestety zadania mają już swoje lata podpis tadeusz.graczyk.of.pl nie jest już aktualny. Samego rysunku nie uczę już od lat, ale ponieważ otrzymywałem sygnały, że materiały wciąż się przydają postanowiłem je wykorzystać w nowym projekcie.
Grupa 1

Ćwiczenia z uzupełniania brakującego rzutu.

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Podpowiedzi 3D

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


Grupa 2

Ćwiczenia z uzupełniania brakującego rzutu.

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Podpowiedzi 3D do zadań w grupie 1

Jeśli narysowanie brakującego rzutu sprawia Ci problem - spróbuj z podanych niżej modeli 3D odszukać właściwy.

Rysunek techniczny 20 by szaw on Sketchfab

Prezentacja rzutowanie prostokątne

Prezentacja do zadań z Grupy 1
Zwróć uwagę na sposób tworzenia poszczególnych rzutów.


Prezentacja na YouTube
Prezentacja przekroju

Zastosowanie przekroju łamanego. To jeden z trudniejszych rodzajów. Całość pomyślana jako zadania z rozwiązaniami.


Prezentacja na YouTube
Podpowiedzi 3D do zadań w grupie 2

Jeśli narysowanie brakującego rzutu sprawia Ci problem - spróbuj z podanych niżej modeli 3D odszukać właściwy.

Rysunek techniczny 30 by szaw on Sketchfab

Grupa 3a

Element przedstawiony w rzucie dimetrycznym ukośnym narysuj w rzutach prostokątnych.

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Grupa 3b

Element przedstawiony w rzucie dimetrycznym ukośnym narysuj w rzutach prostokątnych.

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Grupa 3c

Na podstawie szkicu modelu wykonaj rysunek w rzutach prostokątnych.

1 | 2 | 3 | 4 |
Grupa 4

Element przedstawiony w rzucie izometrycznym narysuj w rzutach prostokątnych.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Grupa 5

Modele 3D narysuj w rzutach prostokątnych.
Uwaga! Do wykonania zadania niezbędne jest zainstalowanie przeglądarki obiektów wykonanych w technologii VRLM np Cortona VRML. Zadanie raczej dla tradycjonalisów, ponieważ plugin działa już tylko w starym IE ;)

przyklad
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Grupa 5a

Prezentowane modele 3D naszkicuj stosując odpowiedni przekrój:

przyklad
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Grupa 7

Ćwiczenia w rysowaniu przekrojów

1 | 1R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Przykłady z przekrojem łamanym

Grupa 8

Uzupełnij brakujące wymiary

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Grupa 9

Nazwij przedstawione na rysunkach rzuty i przekroje

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| 38
Grupa 10

Omów zasady wymiarowania zobrazowane na rysunku.

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |