iko

Zadanie 5

Napisz program, który oblicza sumę, różnicę, iloczyn i iloraz (całkowity - jak w C++) liczb całkowitych A i B.

podaj a: podaj b: