iko

Zadanie 9

Autor: Damian Kłos

Napisz program, który zamienia długość podaną w calach na mm.
(1cal=25,3995 mm)