iko

Zadanie 20

Autor: Damian Kłos

Napisz program, który dla danej liczby całkowitej a oblicza jej kwadrat i sześcian.