iko

Zadanie 21

Autor: Damian Kłos

Napisz program, który dla danych rzeczywistych a, b i h oblicza pole trapezu. Wynik zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.

pole trapezu