iko

Zadanie 22

Napisz program, który z twierdzenia Pitagorasa dla danych długości przyprostokątnych A i B oblicza długość przeciwprostokątnej C.
A2+B2=C2

podaj A: podaj B: