iko

Zadanie 29

Napisz program, który oblicza sumę, różnicę iloczyn i iloraz dwóch liczb zespolonych

wzór
wzór
wzór
wzór
wzór