iko

Zadanie 44

Napisz program, który Dla podanego roku odpowiada czy jest to rok przestępny czy nie. Rok jest przystępny, gdy jest podzielny przez 4 i nie jest podzielny przez 100, lub jest podzielny przez 400. Przykładowo lata 2000 i 2004 były przestępne, ale rok 1900 nie był i 2100 też nie będzie.

podaj rok: =