iko

Zadanie 50

Napisz program, który dla danych a, x obliczy wyrażenie

wzór

a dla a=x wyświetli ostrzeżenie o dzieleniu przez 0.

podaj a = podaj x =