iko

Zadanie 59

Napisz program, który dla podanego wyniku procentowego testów studenckich wystawia ocenę według następującej zasady:
5 - 90% do 100%
4,5 - 80% do 89%
4 - 70% do 79%
3,5 - 60% do 69%
3 - 50% do 59%
2 - poniżej 50%

podaj wynik studenta = %