iko

Zadanie 71

Napisz program, który dla podanej liczby całkowitej większej od zera odpowie ile ma ona cyfr.

podaj liczbę =