iko

Zadanie 82

Napisz program, który dla danej liczby A i B wyświetla następujący blok znaków.

          Przykład:
          A – ilość znaków w wierszu: 5
          B – ilość wierszy: 3
          Wynik
          XXXXX
          XXXXX
          XXXXX
        
podaj A: podaj B: