iko

Zadanie 87

Napisz program, który dla podanej liczby całkowitej A obliczy sumę liczb od 1 do A włącznie.

podaj A: