iko

Zadanie 88

Napisz program, który pyta o liczbę całkowitą N, a następnie oblicza sumę i średnią N liczb i wyświetla wynik na ekranie.

podaj N: podaj N liczb oddzielonych spacją: