Zadania z programowania


Przykłady
Zadania 2 - treści Z00

Zadania wykonujące obliczenia:

Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z19 Z20 Z21 Z22 Z24 Z25 Z26 Z27 Z29

Zadania z instrukcją warunkową:

Z32 Z39 Z40 Z41 Z42 Z43 Z44 Z45 Z46 Z47 Z48 Z50

Zadania z instrukcją wyboru:

Z59

Zadania z iteracji:

Z72 Z75 Z78 Z82 Z83 Z85 Z86 Z87 Z88 Z89 Z90

Zadania różne:

form_jezyki